Tag Archive for 'google adsense'

Serieuze concurrentie voor Adsense

Er is serieuze concurrentie op komst voor Google Adsense. Er zijn namelijk op korte tijd 2 deftige alternatieven voorgesteld die het Adsense wel eens behoorlijk lastig zouden kunnen maken.

We beginnen bij het begin. Testnet heeft al langere tijd een systeem dat enigszins met Google Adsense is te vergelijken, namelijk de SmartTexts.

Maar nu komt daar bovendien nog eens het AdMatch systeem van Tradedoubler bij en vandaag vernemen we het nieuws dat ook Daisycon een gelijkaardig systeem op poten zet namelijk de Text-ads.

Dit noem ik serieuze alternatieven voor Google Adsense en dat gaan ze voelen ook bij Google. Al valt het even af te wachten hoe de advertievormen daadwerkelijk presteren.
Voor kleine adverteerders blijft Google Adsense de aangewezen plek om promotie te voeren, daar zal geen twijfel over bestaan.

Maar voor publishers is het een ander paar mouwen. Publishers kunnen bij deze alternatieven zelf beslissen wie er al dan niet op hun site adverteert, een groot verschil ten opzichte van Google Adsense.
Bovendien zijn ze niet gebonden aan CPC ads maar worden er tevens CPA advertenties opgenomen. Al dan niet gekoppeld aan een productfeed van de adverteerder.
Daarnaast ben je als publisher ook niet onderworpen aan de stugge communicatie die je met Google hebt.

Als deze advertentie varianten ook maar enigszins doen wat ik denk dat ze gaan doen dan gaat dit een flinke verbetering zijn voor publishers. En ook de affiliate bedrijven en de adverteerders zullen daar wel bij varen.
Google daarentegen krijgt hiermee geduchte concurrentie die wel eens zwaar in hun nadeel zou kunne beginnen doorwegen. De CPC bij Google is tegenwoordig haast lachwekkend laag voor publishers en ze zullen het dan ook niet nalaten om te kiezen voor een systeem waar ze meer kunnen verdienen.
Bovendien heeft Google onlangs wijzingen doorgevoerd aan het Adsense systeem die het minder aantrekkelijk maken.

Dit zijn serieuze alternatieven voor Google Adsense, zeg dat deInternetMarketeer het gezegd heeft.

En afsluiten doen we uiteraard met een Adsensje 🙂

 

Doet Google aan spamming?

Een paar dagen geleden zag ik plots in men adsense stats van een site van me dat die site flink wat minder pageviews en klikken kreeg.
Wanneer ik de stats nakeek van de site was daar geen verschil te merken.
Zulk een dingen doen me de wenkbrauwen fronsen omwille van het artikel dat ik eerder al publiceerde : Bug in Google Adsense?

Ondertussen heb ik op men Adsense account de toegestane sites bewerkt opdat de Google ads enkel en alleen op sites kunnen bekeken worden die ik heb goedgekeurd.

Een dag later kijk ik nauwgezet de Adsense stats na en alles lijkt genormaliseerd.
Nog een dag later bekijk ik de toegestane sites tab in men Google Adsense account opnieuw.

Er verschijnt een melding dat mijn ads zijn vertoond op niet-toegestane sites.

Ongeautoriseerde sites

De afgelopen week hebben de volgende sites die niet op uw lijst met Toegestane sites staan advertenties weergegeven met uw AdSense-uitgeversidentificatienummer.

Dit rapport is gebaseerd op wekelijkse gegevens, er staan wellicht sites op die u minder dan een week geleden heeft toegestaan.

URL van site
64.233.179.104

Een ip dat met 64 of 67 begint? Dan denk ik meteen aan Google en de Googlebots die het net afcrawlen.

Dus gaan we even kijken wat er precies op dat ip te vinden is van sites. Daarvoor gebruiken we het ip reverse tool.

Groot is mijn verbazing terwijl ik naar de resultaten kijk.
Er staan ruim 500 sites op deze server en het lijken voor het grote deel spamsites te zijn, vooral veel subdomeinen.
Maar alle domeinen zijn wel degelijk van Google net zoals de server.
Alle domeinen verwijzen ook door naar Google of een product van Google.

Enkele van de spam domeinen :
adultclips2.googlegroups.com
apartment-locators.googlegroups.com
atheism-vs-christianity.googlegroups.com
cell-ringtongs.googlegroups.com
debit-mastercard.googlegroups.com
free-casino2.googlegroups.com
satellitetvb.googlegroups.com
zanax.googlegroups.com

En het straffe is, er staan ook linken op andere websites naar deze domeinen.
Spam linken nog wel.

Doet Google aan spamming? Of is het een test waarbij ze nagaan of sites comments of linksubmits plaatsen van spam domeinen?
Ik weet het niet, heb er totaal geen idee van. Maar bizar is het wel.

Ik heb hieromtrent ook al een discussie geopend op SEOlinks.nl met mijn Google spamserver bevindingen.

Ik vergeet haast nog de belangrijkste vraag :
Waar is Google gebleven met mijn Adsense vertoningen en kliks?

 

Verzint eer u begint, belastingen in Belgie

Een opvallende constatering in Belgie : de Belgische belastingdienst, beter gekend als de fiscus, jaagt op Google Adsense promotors.

Blogger en ontwikkelaar van iText Bruno Lowagie moet van de Belgische belastingdienst zelfstandige worden omdat hij 100 euro per maand verdient met Adsense.
Lowagie plaatste Adsense promotiemateriaal op zijn site om mee de kosten te helpen dragen van de ontwikkeling en ondersteuning van zijn iText software.
Bruno was zo vriendelijk om de inkomsten van zijn Google Adsense(gemiddeld 100 euro/maand) op zijn belastingbrief in te vullen en krijgt daarvoor nu de rekening gepresenteerd.

Hij wordt verplicht om zich een zelfstandig statuut aan te meten om in regel te blijven met de Belgische fiscus.

Bizar in het hele verhaal is dat het programma dat Bruno ontwikkeld, iText (een soort pdf creator), massaal en gratis wordt gebruikt door Belgische overheidsbedrijven.
Die gaan weldra geen gratis gebruik meer mogen maken van dit programma kondigde hij al aan in een reactie…

Google Adsense en belastingen

Bruno plaatste op zijn blog een interessant artikel over reclame inkomsten voor prive personen in Belgie.

Iets meer dan een jaar geleden ontving de man een brief van de Belgische belastingdienst met de mededeling dat hij zich een zelfstandig statuut moet aanschaffen.
Hij reageerde meteen op deze brief en vroeg de belastingdienst om meer info.
Meer dan een jaar later ontvangt hij deze info en deelt hij die met zijn lezers.

We citeren enkele stukken omtrent de info die Bruno ontving van de belastingdienst :

Wat een “beroepsbezigheid” is, werd in het sociaal statuut der zelfstandigen niet nader omschreven. Het begrip “beroepsbezigheid” heeft geen duidelijk objectieve betekenis en dient geval per geval, aan de hand van de feitelijke omstandigheden uitgemaakt te worden. Algemeen wordt aangenomen dat het gaat om een activiteit die gewoonlijk wordt verricht en waarmee winst wordt nagestreefd. Belangrijk bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een beroepsbezigheid is dat een ruime plaats wordt toebedeeld aan de “bedoeling” van de betrokkene. Een activiteit veronderstelt niet de effectieve en permanente uitoefening van een bezigheid.

Als een eigenaar van een website openlijk en permanent aan Google via de Google Adsense technologie of Amazon toestemming geeft om verwijzingen aan te brengen op zijn site dan heeft hij duidelijk de bedoeling een omzet te genereren door zich onrechtstreeks ter beschikking te stellen van potentiele gebruikers.
Het is immers pas nadat men geregistreerd is bij Google Adsense en ingestemd heeft met hun “standard terms and conditions” waarbij men akkoord gaat (“you agree to comply with the specifications provided by Google from time to time to enable proper delivery, display, tracking, and reporting of Ads, Links, Search Results in connection with your site…”) dat Google Adsense verwijzingen plaatst op de website. Op ieder ogenblik staat het de eigenaar van de site vrij aan deze samenwerking een einde te stellen (“you may terminate the agreement at any time”). Daarenboven werden met Google Adsense evenals met Amazon afspraken gemaakt omtrent de betaling.
Vanaf het ogenblik dat een eigenaar van een website toestemming geeft om op zijn website advertenties of links te plaatsen, wordt deze website ingeschakeld in het economisch ruilverkeer. De creatie van de website en het permanent instandhouden en aantrekkelijk houden van de website is daarbij een conditio sine qua non om gekwalificeerde bezoekers te kunnen aantrekken en inkomsten te genereren via Google of Amazon.

Het feit van een website permanent en werkelijk ten dienste te stellen van o.m. Amazon/Google die hiervan gebruik maken om potentiele gebruikers te bereiken uit hoofde waarvan inkomsten worden gegenereerd dient als beroepsactiviteit als zelfstandige te worden aangemerkt. De eigenaar van de website fungeert eigenlijk als tussenpersoon tussen Google/Amazon en de gebruikers van de website die hij aantrekt om de afsluiting of de verkoop van bepaalde producten te bevorderen.

Dus iedereen die inkomsten haalt uit Google Adsense, hoe klein die ook zijn, wordt in Belgie beschouwd als een zelfstandig ondernemer.
Bruno roept in zijn post ook op om hem te melden indien u weet heeft van overheidsbedrijven die zijn software(iText) gratis gebruiken.

Wat denk ik nu van dit geval?
Het is geen wonder dat de Belgische e-commerce zo moeilijk van de grond komt.
Belgie is een zeer bizar land…

UPDATE : blijkbaar zijn er wel iets meer inkomsten dan Bruno Lowagie eerst liet uitschijnen. Een interessant artikel over deze zaak vindt u op deze site

 

Bug in Google Adsense?

Google adsense zou een bug bevatten die het voor publishers mogelijk maakt om op frauduleuze wijze geld te verdienen op kosten van de adverteerder.

Door het benutten van deze bug zou men er in gelukt zijn een mooie som geld te verdienen + Google giften omdat ze zo goed converteren.

Meer hierover op deze blog.

Ik heb het zelf niet uitgetest maar als het een verhaaltje is dan is het wel heel goed in elkaar gestoken.

 

Hoe werkt Google Adsense?

Google Adsense is een advertentiesysteem van Google waarmee webmasters geld kunnen verdienen.

Door het plaatsen van een javascript code in de bron van de webpagina worden er steeds de meest relevante advertenties weergegeven. Zo kan een webmaster geld verdienen met Google Adsense en heeft ie steeds relevante ads op zen site.

Google Adsense tips
Google Adsense alternatieven
Google Adsense blog