Tag Archive for 'euro'

Een Argentijnse kijk op de financiele crisis

De financiele en economische crisis … Ik ben niet meteen de specialist op gebied van economie en financien maar hou er me wel mee bezig.
Tijdens mijn informatieronde belandde ik op de website van Beursbeeld.be waar ik aandachtig een artikel las over "Wat is uw euro of dollar echt waard?"
Vooral de reactie van Richard trok mijn aandacht. Hij gaf een vertaling weer van de visie van de Argentijnse econoom Adrian Salbuchi.

De wereldwijde financiele crisis gezien door de ogen van een Argentijnse analist

Dit is wat er nu in Europa en de VS, en over de hele wereld gebeurt: de lasten worden afgewenteld op de belastingbetalers, de lusten zijn voor de kleine top bankiers (vereenvoudigde voorstelling). Kortom: een ponzi of pyramidestelsel.

De Argentijnse economische analist Adrian Salbuchi, die al drie keer het instorten van het economische systeem en ook het ontstaan van hyperinflatie in zijn eigen land heeft meegemaakt, adviseert op grond van zijn uitgebreide ervaring aan iedere inwoner van de VS en Europa: Haal zo snel mogelijk je geld van de bank af, en koop er van alles voor – voordat het geld niets meer waard is.

Iedereen heeft het over de wereldwijde financiele crisis. Ik wil u laten zien dat, gebaseerd op onze ervaringen in Argentinie, dat er geen wereldwijde financiele crisis IS. Waar u in de eerste wereld (ontwikkelde landen) mee te maken heeft, is een wereldwijde instorting van het hele systeem. En er is geen enkele manier om dit te voorkomen.

Misschien denkt u dat dit overdreven is, maar ik zal u aan de hand van onze ervaringen laten zien, dat wij het misschien wel beter weten.

Voor een hedendaagse Argentijnse peso koop je nauwelijks een buskaartje in het centrum van Buenos Aires. Maar als je teruggaat naar 1970, dan zou je er heel Argentinie wel 3 tot 4 keer mee kunnen opkopen. Waarom? Omdat wij sinds januari 1970 al vier enorme monetaire veranderingen hebben meegemaakt, waarbij er in totaal 13 nullen van onze valuta zijn afgehaald. Dat betekent dat een hedendaagse peso in die tijd 10 biljoen pesos waard zou zijn, en daar zou je toen dus heel Argentinie 3 of 4 keer mee kunnen opkopen.

Dat is pas inflatie! Het is zelfs hyperinflatie. Dus als wij lezen over jullie zorgen over inflatie: wij weten wat het is, wij hebben het allemaal al meegemaakt: inflatie, hyperinflatie, het omvallen van het bankensysteem, valuta-wijzigingen, mega-staatsschuld-obligatie "swaps", het sluiten van de banken, het bevriezen van alle bankrekeningen – zo’n beetje alles wat je kunt bedenken als het gaat over het instorten van het hele financiele en monetaire systeem van een compleet land.

Dus gebaseerd op onze ervaring zou ik, als u in de VS en Europa mij zou vragen: wat moeten wij nu doen?, u antwoorden: Ga naar de bank, en haal je geld er af – en snel! Ik herhaal: Ga naar je bank en haal je geld er snel af, en koop er van alles mee. Koop een appartement, een huis, koop alles. Koop goud, koop een auto. Want het hele wereldwijde financiele systeem -wat ik extreem kapitalisme noem- is in feite een foutief model, omdat de financiele economie een grotere plaats heeft opgeslokt, ten koste van de echte economie.

Het financiele systeem, de financiele instellingen, zijn veel groter geworden dan de echte economie, terwijl dit altijd andersom moet zijn. De wereld van het geld, de wereld van de banken, de wereld van het monetaire systeem, horen altijd ondergeschikt te zijn aan de echte economie, die bestaat uit het bouwen van huizen, vliegtuigen, het produceren auto’s en voedsel, et cetera. Dat zou altijd bovenaan moeten staan, en het financiele systeem daar onder.

In onze tijd is het precies omgekeerd. Dus in het hevige gevecht van financien tegen de economie, heeft financien gewonnen – en nu maken ze u totaal kapot.

Wat er nu gebeurt met het wereldwijde financiele systeem is te vergelijken met een kwaadaardig kankergezwel. En nu is dat gezwel uitgezaaid, en dreigt het de hele economische basis te verwoesten. En het zal u vermoorden, en in dat proces tegelijkertijd zelfmoord plegen.

Pyramidesysteem
Er wordt veel gesproken over Ponzi-schemas, of pyramidestelsels, toegepast door Bernard Madoff. Als het alleen Madoff zou zijn, zou dat nog niet zo erg zijn. Want het hele wereldwijde financiele systeem is een pyramidestelsel. Ik zal u laten zien hoe dat in elkaar zit.

Net als een echte pyramide heeft dit wereldwijde financiele pyramidestelsel vier zijden. Deze vier zijden zien er als het volgt uit:

1. Geplande monetaire tekorten
Het echte geld, in de VS, Argentinie, Groot Brittannie etc., is het geld dat wordt uitgegeven door de staat. In de VS is dat nogal vreemd geregeld, omdat dit wordt uitgegeven door de Federal Reserve Bank, en dat is een prive instelling. Maar laten we stellen dat Centrale Banken het echte geld uitgeven: de dollars, de euro’s, de Argentijnse peso, et cetera.

Het hele systeem is op zo’n manier ontworpen, dat er nooit genoeg echt geld is om aan de behoeftes van de economie te voldoen. En daarmee komen we bij de tweede zijde van de piramide:

2. Maak de economie afhankelijk van private banken
Omdat er nooit genoeg publiek geld is voor de economie, wordt dit vervangen en aangevuld met prive geld. Met andere woorden: het private bankensysteem. Dit systeem krijgt vervolgens de controle over de staat en de Centrale Bank (in de VS de FED), zodat er gegarandeerd wordt dat deze altijd onvoldoende geld blijven verstrekken. Het prive bankensysteem zegt dan vervolgens tegen de burger, tegen de ondernemer, tegen de politicus: als jullie meer geld nodig hebben, geen probleem, wij geven het aan jullie. En door alle leningen die ze op die manier verstrekken, en de rente die hierover betaald moet worden, verdienen ze gigantisch veel geld.

Dat is dus de tweede zijde van de piramide: vervang het echte geld, dollars, de euro, etc., met nep-geld, met andere woorden: bankgeld. En dit blijft exponentioneel groeien.

3. Steek iedereen diep in de schulden
Consumenten staan bijna altijd in het rood, kopen alles op krediet, betalen alles met een lening. Wil iemand iets kopen? Geen probleem, verstrek hem krediet. Wil een bedrijf een nieuw gebouw neerzetten, een nieuwe fabriek? Geen probleem, verstrek maar krediet. En als de overheid iets wil doen – geen probleem, zolang ze zichzelf maar netjes in de schulden steken bij de private banken.

Daardoor heb je nu bijvoorbeeld in de VS de situatie dat de overheid meer dan $ 10 biljoen schuld heeft, de bedrijven ongeveer $ 9 biljoen en de burgers ook nog eens $ 9 biljoen. Iedereen over de hele wereld heeft schulden: de burgers, de bedrijven, de overheden – iedereen is geld schuldig. En de hamvraag is: aan wie? Waarom is de hele planeet in de schulden gestoken?

Vooral het nepgeld is erg gevaarlijk, omdat dit enorm veel geworden is. We hebben het dan over de derivatenmarkt. 20 jaar geleden bestond die markt nog niet (dit was toen nog illegaal). In 2002 was deze markt $ 102 biljoen groot, en bij het begin van de crisis in september 2008 al $ 531 biljoen (volgens andere schattingen is dit bedrag inmiddels $ 1,2 BILJARD). Realiseert u zich dat dit 10x zoveel als het Bruto Nationale Produkt van de hele wereld is, en 40x zo hoog als het BNP van de VS? Beseft u dat het nepgeld de echte economie volledig opgeslokt heeft, en dat dit het grote probleem is?

De bedragen zijn zo enorm, dat niemand dit nog kan stoppen. Geen Obama- bailout plan, geen FED bailout-plan, geen G-20 bailout plan – de bedragen zijn gewoon te hoog. En daarmee komen we bij de vierde zijde van de pyramide:

4. Winsten naar de banken, verliezen naar de burgers
In Argentinie zijn we inmiddels experts geworden op dit gebied. Omdat het hele systeem een model is, en het daarom voorspeld kan worden hoe het zal gaan lopen, weten we dat tijdens het groeien van het pyramidestelsel, er overal geld beschikbaar voor is. Leningen worden gemakkelijk verstrekt, krediet is goedkoop, iedereen verdient geld. En dit hele systeem wordt op een dergelijke manier opgezet, dat de enorme winsten via bepaalde kanalen naar de private banken, bankiers en aandeelhouders vloeien. Kortom, naar alle mensen die het volgens hen moeten krijgen.

Als het systeem dan op het punt komt waarop het wel moet exploderen, zoals gebeurde op 15 september 2008, en alles begint in te storten, dan wordt er een nieuwe serie gebeurtenissen in gang gezet. Terwijl alle winsten naar de prive banken en bankiers gaan, worden alle verliezen gesocialiseerd, dus op de burgers afgewenteld. Dit gebeurt door middel van bailout-plannen, gefinancierd met belastinggeld. En door de FED, die biljoenen dollars nepgeld uitgeeft, wat betekent dat in feite de hele planeet hiervoor moet betalen.

Argentinie maakte het al vaker mee
En waarom weten wij hier meer van dan jullie (in de VS en Europa)? Dat is makkelijk: wij hebben het al eerder meegemaakt. Ik ben 56 jaar oud en ben in Argentinie al door drie van deze crises heengegaan: in 1975, in 1989, toen we in een jaar 10.000% hyperinflatie hadden, en in 2001/2002, toen ons hele financiele- en bankensysteem instortte, en we op de rand van een burgeroorlog terecht kwamen.

Ieder van deze crises had verschillende karakteristieken, maar de resultaten waren altijd hetzelfde: alle winsten werden geprivatiseerd (dus gingen naar de private banken), en alle verliezen werden gesocialiseerd (dus kwamen voor rekening van de burgers). Hierdoor is ons land armer en armer en armer geworden.

De cyclus is in Argentinie heel kort; het duurt tussen de 12 en op zijn hoogst 17 jaar. Jullie in de VS en Europa hebben het nog niet meegemaakt, omdat de cyclus eigenlijk te lang geduurd heeft. Voor jullie is de Grote Depressie slechts een zwart-witfoto van mensen die in de rij staan voor een kommetje soep. Jullie zijn er nooit doorheen gegaan, wij wel. En wij weten daarom hoe dit alles zal eindigen.

Plan A is nu aan de gang
Daarom proberen wij hier, vanuit Argentinie, jullie ogen te openen voor het feit dat het alleen maar slechter zal gaan. Wat er nu aan de gang is, noem ik persoonlijk Plan A, wat er op neerkomt dat ze het proberen op te lossen door er enorme hoeveelheden geld in te stoppen. Dat deden Paulson en Bush al, en nu ook Obama en Geithner, en natuurlijke Bernanke.

Wat ze doen is het proberen dichten van de gaten, die bestaan uit nepgeld, met geld van de echte economie. Met andere woorden: met het geld van de belastingbetalers, en door het bijdrukken van echte biljetten. Ze proberen dus om met gebruik van het echte geld, de gigantische gaten van het nepgeld te dichten. Maar dat zal nooit genoeg zijn. En als ze hiermee doorgaan, dan krijg je overal hyperinflatie.

Plan B: Een nieuwe Amerikaanse munt
Plan A zal dus falen. Dan volgt Plan B. In feite zal dit een voortzetten van Plan A zijn, met daarbij een verandering in de Amerikaanse dollar. We krijgen waarschijnlijk een nieuwe dollar, die op goud gebaseerd zal zijn. Maar het zal geen echt goud zijn. Het zal waarschijnlijk, zoals ik het noem, financieel veilig goud zijn, dat voorzien zal zijn van een chip of een hologram, en onmogelijk na te maken zal zijn. Dit zogenaamde Federal Reserve goud zal mogelijk iets van $ 20.000 a $ 30.000 per ounce waard zijn (huidige goudprijs: ca. $ 880 per ounce). Het gewone goud, wat je kunt kopen en verkopen op de markt, zal iets van $ 1000 a $ 1500 per ounce waard worden.

Dit zal enorme gevolgen hebben voor de hele wereld. Amerika zal namelijk tegen haar eigen bedrijven, haar eigen burgers, en haar bondgenoten zeggen: ruil 1 oude dollar voor 1 nieuwe dollar in. En dat zal men prima vinden. Maar andere delen van de wereld, zoals de moslimwereld, Latijns Amerika en Afrika zullen het mogelijk aan de markt moeten overlaten. En als mensen in paniek raken, zullen ze proberen hun oude dollars voor nieuwe dollars in te ruilen, in een verhouding van misschien 2 tegen 1, 4 tegen 1, 10 tegen 1, misschien wel 20, 30 oude dollars tegen 1 nieuwe dollar.

De introductie van de nieuwe Amerikaanse munteenheid zal daarom als gevolg hebben, dat de enorme verliezen (en schuldenlast) zullen worden geexporteerd naar verschillende gebieden in het buitenland, Latijns Amerika, Afrika, het Verre Oosten, het Midden Oosten, et cetera.

We hebben nog tijd om er iets aan te doen. Dat betekent dat iedereen, speciaal in de VS en in Europa, de mechanismes die hierachter zitten, moet gaan doorzien, en de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, zullen identificeren, en er vervolgens iets aan gaan doen. Daarmee redden jullie niet alleen je eigen voortbestaan, maar dat van iedereen op deze hele planeet.

Er zit toch wel iets zinnigs in.
Mocht zijn verhaal de goede richting uitgaan dan is het vreemd dat net nu iedereen zijn geld op de bank zet in tijden van ontzettend lage rentes …

We zijn nog niet thuis, dat staat vast. 🙂

 

Cash-Ticket voor online aankopen

Een artikel op Twinkle Magazine.nl wekt vandaag mijn aandacht :
Cash-Ticket voor online betalingen.

Cash-Ticket is een dienst van PrepaidServicesCompany welke een nieuw concept heeft bedacht voor online betalen op internet.
U kan vooraf in een offline winkel een Cash-Ticket met een maximum tegoed van 1000€ aanschaffen(alhoewel ik op de site enkel lees van Cash-Tickets ter waarde van 10, 20, 50, 100 en 150€. Doch zou u 10 tickets per aankoop kunnen gebruiken en dan kom je op maximum aankopen van 1500€). Via de code op die kaart kan u met uw Cash-Ticket dan online aankopen doen.

Makkelijk, handig, snel en behoorlijk betrouwbaar.
Lijkt me iets dat in Belgie wel eens zeer goed zou kunnen aanslaan aangezien online betalingen hier toch wat achterop hinken en er een groot onveiligheidsgevoel is rond online betalen.

Wanneer ik op de site van Cash-Ticket een kijkje neem stel ik echter vast dat de dienst zo goed als nog niet actief is voor Belgie. In tegenstelling tot Nederland zijn er op dit moment nog geen winkels die de kaarten aanbieden.
Tenzij dan op het adres :
Schonngasse 15-17
1020 Wien

Maar goed, allicht komt dit er binnen afzienbare tijd ook in Belgie wel door. Het idee van Cash-Ticket lijkt me sterk genoeg om ook in Vlaanderen en Belgie te worden aanvaard.

Nog wat informatie over het systeem van Cash-Ticket :
* Cash-Ticket is opgenomen in de pakketten van betalingsproviders Ogone en Global Collect.
* U kunt online nakijken hoeveel tegoed er nog staat op uw Cash-Ticket
* U kan het bedrag op uw Cash-Ticket cash laten uitbetalen mits een een kleine vergoeding van 5 euro.
* U betaalt 2 euro activeringskost zonder verdere kosten het eerste jaar.
* Na een jaar betaalt u maandelijks 2€ administratievergoeding.

Het heeft wel iets en wie weet groeit het uit tot de vorm van betalen in online winkels.