Slakken zijn snel

Een man zit thuis voor de buis.
Plots hoort hij kloppen op de deur.
Hij opent de deur en ziet daar een slak zitten.
Hij pakt de slak en werpt die zo ver als hij kan.

3 jaar later wordt er opnieuw geklopt op de deur.
De man opent weerom de deur en ziet daar tot zijn grote verbazing weer diezelfde slak.
Zegt die slak: “Waar was dat nou voor nodig?”

 

0 Responses to “Slakken zijn snel”


  • No Comments

Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image