Google queries

Google is een pracht van een zoekmachine waar je veel info uit kan halen.
Vele mensen hebben er echter geen idee van hoeveel info je wel uit de zoekmachine kan halen. Door gebruik te maken van speciale Google operatoren kan je veel specifieker en gerichter zoeken.

In dit artikel gaan we een overzicht geven van de meest gebruikte zoekoperatoren die u kunt gebruiken bij Google.
1 Standaard zoeken
2 Zoekmachine optimalisatie
3 Geavanceerd zoeken

Basis zoeken

1 Standaard zoeken
2 Stopwoorden
3 Speciale karakters
4 Info: operator
5 Related: operator
6 * operator
7 Define: operator

Standaard zoekopdracht

Wanneer u 1 of meerdere woorden als sleutel gebruikt voor uw zoektocht wordt er door Google razendsnel berekend welke de meest relevante pagina’s zijn voor deze sleutel. Merk op dat wanneer een sleutel uit meerdere woorden bestaat de volgorde van de woorden belang kan hebben bij berekening van de SERP.
politiek
bestuur goedkoop
goedkoop bestuur

Het is niet nodig om “AND” te gebruiken tussen 2 zoektermen. Om gerichter te zoeken zijn er andere operatoren beschikbaar die we verderop in dit document bespreken.
Alle zoektochten zijn hoofdletter ongevoelig, het maakt dus niet uit of u een hoofdletter gebruikt of niet.
Google herkent in de meeste gevallen woord variaties. Een zoektocht naar kinderen zal ook resultaten met kind weergeven.

Stopwoorden

Stopwoorden zoals “de”, “in”, “het”, “op” en anderen worden standaard niet in de zoekopdracht berekening opgenomen. Indien u deze stopwoorden toch wilt gebruiken als sleutel dan kan dat door de hele sleutel binnen quotes te zetten.
op de kast
“op de kast”

Hetzelfde geldt voor enkelvoudige letters of cijfers zoals “a” en “1”. Doch lijkt dit volgens zelf gedane tests niet in alle gevallen geheel te kloppen met de realiteit.

Speciale karakters

Speciale karakters(“/”, “,”, “;”, “?”, “!”, “_”, enz) binnen een sleutel worden, net hetzelfde als een spatie, aanschouwt als woordbrekers en spelen bijgevolg geen rol voor de berekening van de SERP.
Hierop bestaan enkele uitzonderingen die we verderop in dit document bespreken.

Info: operator

Met de info operator kan u de document info opvragen.
info:www.albert.be

Door gebruik te maken van de related operator vraagt u Google om aan de opgegeven url verwante pagina’s weer te geven.
related:www.vlaanderen.be

* operator

Door gebruik te maken van een sterretje (*) kan u een wildcard gebruiken in uw zoekopdracht. Dit is enkel geldig als het sterretje is omgeven door 2 spaties.
Turkse wijn
Turkse * wijn
google deinternetmarketeer
google deinternetmarketeer “* september 2007” OR “* 9 2007”

define: operator

Met de define operator vraagt u Google om definities te geven omtrent de meegegeven sleutel.
define:neologisme

Zoekmachine optimalisatie queries

1 Link: operator
2 Site: operator
3 Intitle: operator
4 Allintitle: operator
5 Inurl: operator
6 Allinurl: operator
7 Intext: operator
8 Allintext: operator
9 Allinlinks: operator
10 Inanchor: operator
11 Allinanchor: operator
12 Cache: operator
13 ~ operator

Door het gebruiken van de link operator kan u nagaan welke sites een link hebben staan naar een website of een webpagina.
link:www.vlaanderen.be
link:www.vlaanderen.be/sport

Deze link operator is echter zeer onbetrouwbaar en zal niet alle linken onthullen die Google kent.

site:

Door het gebruiken van de site operator kan u nagaan hoeveel pagina’s door Google zijn opgenomen van een website of subregio van een website. Een zoektocht naar site:domein.tld zal alle varianten op het domein weergeven. Dus wordt er naast de www versie van een site ook de niet-www versie en de pagina’s binnen subdomeinen (sub.domein.tld) weergeven.
site:kuleuven.be
site:www.kuleuven.be
site:law.kuleuven.be
site:law.kuleuven.be/kerkelijk_recht/

De site operator is redelijk betrouwbaar doch is dat in geen enkel geval een zekerheid.

Intitle: operator

Met behulp van de operator intitle geeft u de opdracht om enkel te zoeken in de titels van een webpagina.
intitle:beleggingsadvies
intitle:kat intitle:hond

Noot : Er mag geen spatie staan tussen de operator en de zoekterm
Noot : Bij meerdere termen zoals in voorgaande voorbeeld 2 kan men beter allintitle: gebruiken

Allintitle: operator

De allintitle operator is quasi hetzelfde als de intitle operator met dit verschil dat deze voor meerdere termen is bedoeld.
allintitle:kat hond

Inurl: operator

Met de inurl operator geeft u de zoekmachine de opdracht om enkel resultaten weer te geven waarbij het zoekwoord in de url voorkomt.
inurl:beleggingsadvies
inurl:kat inurl:hond

Allinurl: operator

De allinurl operator doet hetzelfde als de inurl operator maar dan voor meerdere zoektermen.
allinurl:kat hond

Intext: operator

De intext operator zorgt er voor dat er enkel resultaten verschijnen waar de gezochte woorden in de zichtbare tekst van een pagina verschijnen.
intext:beleggingsadvies
intext:kat intext:hond

Allintext: operator

De allintext operator is hetzelfde als de intext operator maar dan voor meervoudige zoektermen.
allintext:kat hond

Met de allinlinks operator verschijnen er alleen resultaten van webpagina’s waarop de zoektermen als uitgaande linktekst voorkomen.

Noot : Deze operator lijkt amper of niet te werken

Inanchor: operator

Met de inanchor operator vraagt u Google om enkel resultaten weer te geven waarvan de sleutel voorkomt in de linktekst van links die naar de pagina/site verwijzen.
btw

Allinanchor: operator

De allinanchor operator werkt hetzelfde als de inanchor operator maar dan voor meerdere woorden als sleutel.
allinanchor:btw carrousel

Cache: operator

Via de cache operator kan u de laatst gecachede versie van een webpagina opvragen. Wanneer u extra zoekwoorden opgeeft zullen die in het vet en in een opvallende kleur worden weergegeven.
cache:lvb.net
cache:lvb.net belgian freedom

Noot : Het is niet zo dat de laatst gecachede pagina gelijk is aan de laatst gespiderde pagina. Er zijn afzonderlijke systemen aan het werk om voor Google informatie te verzamelen. De laatst gecachede versie is dus niet altijd (misschien zelfs nooit) de versie die gebruikt wordt voor de SERP berekening.

De ~ operator

De tilde (~) operator geeft resultaten weer zoals altijd in combinatie met synoniemen voor het zoekwoord.
computer
~computer
~desktop ~computer

Noot : In de Nederlandse taal is het nut van deze operator beperkt.

Geavanceerd zoeken

Neemt u ook eens een kijkje op de Google pagina voor geavanceerd zoeken.
U kan ook verder verfijnen op basis van uw eerdere zoekopdracht. Kijk daarvoor onderaan links op de Google SERP naar “Zoek binnen resultaten”.

1 + operator
2 – operator
3 Zinsdeel zoeken
4 OR operator
5 Site: operator
6 Datumrange: operator
7 Filetype: operator
8 .. operator
9 Stocks: operator

Haakjes

Wanneer u bezig bent met geavanceerde zoekopdrachten kan het soms handig zijn om haakjes () te gebruiken om de prioriteiten duidelijk aan te geven.

+ operator

Wanneer u meerdere woorden gebruikt als sleutel en er is 1 woord cruciaal voor de zoekopdracht dan kan u het plus(+) teken gebruiken om aan te geven dat een woord als basis moet worden gebruikt voor uw zoekopdracht. Met een plus teken voor een woord(behoud de spatie tussen woorden) worden er SERP’s getoond waar in elk document dat bepaalde woord voorkomt.
groene ski jack spyder
groene ski jack +spyder
+groene ski jack +spyder
+groene ski +jack +spyder

– operator

Door gebruik van het min teken(-) kan u bepaalde woorden uitsluiten.
koning
koning Albert
koning -Albert
Opvallend is dat er vaak meer resultaten beschikbaar zijn bij het uitsluiten van een woord.

Zinsdeel zoeken

Door gebruik te maken van aanhalingstekens (“zinsdeel”) kan u aangeven dat u een exacte overeenkomst wenst met de door u ingegeven woorden.
dit systeem was misschien redelijk nuttig
“dit systeem was misschien redelijk nuttig”

U kan ook een wildcard gebruiken als u niet geheel zeker bent van de exacte woordcombinatie die u zoekt.
“dit systeem was misschien * nuttig”

Deze manier van zoeken is soms ook nuttig voor zoekmachine optimalisatie doeleinden.
Noot : In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat u een plus teken moet gebruiken om vaak voorkomende woorden verplicht mee op te nemen in de zoektocht.

| of OR operator

Google ondersteunt de boolean OR(|) operator welke staat voor resultaten genereren voor 1 van beide termen die zich naast de operator bevinden. OR moet altijd met hoofdletters worden gebruikt.
Hasselt Antwerpen
Hasselt OR Antwerpen
Hasselt | Antwerpen
stad Hasselt Antwerpen
stad Hasselt OR Antwerpen

site: operator

Door het gebruiken van de site operator kan u zoeken binnen een site. U kan het min teken gebruiken om een site uit te sluiten uit de zoekresultaten.
medion
medion site:.be
medion site:deinternetmarketeer.be
medion -site:deinternetmarketeer.be

Noot : De site operator is slechts eenmaal ondersteund per zoektocht.

Datumrange: operator

Door gebruik te maken van de datumrange operator kan u de zoekresultaten beperken tot documenten die gepubliceerd zijn binnen een bepaalde periode.
daterange:begindatum-einddatum, er wordt echter gebruik gemaakt van de Juliaanse dagtelling datum noteringen.
Een voorbeeld, we willen weten wat er tussen 15 en 31 december is geschreven over Yves Leterme.
We berekenen de Juliaanse datum notering op volgende site : Juliaanse dagen berekenen.
Aan de hand van die gegevens gaan we onze zoekopdracht instellen.
Yves Leterme daterange:2454450-2454466

Het is niet zo simpel maar het resultaat kan uiterst bruikbaar zijn.

Filetype: operator

Door gebruik te maken van de filetype operator kunt u de zoekopdracht beperken tot bepaalde types van documenten zoals htm, html, pdf, doc, enz.
successierecht filetype:pdf
successierecht filetype:pdf OR filetype:doc
successierecht -filetype:doc -filetype:pdf

.. operator

Door gebruik te maken van dubble punten (..) kan u een bereik aangeven bij numerieke waardes.
Vlaanderen
Vlaanderen (1950..1990)
latop
laptop €500..€750

Stocks: operator

Met de stocks operator vraagt u Google om informatie weer te geven omtrent de beursnoteringen/aandelen van de sleutel.
stocks:fortis

Noot : In sommige gevallen lijkt het beter om haakjes te gebruiken rond het aan te geven bereik.

 

4 Responses to “Google queries”


Comments are currently closed.